Advokát Vaško Advokátska Kancelária Košice - Partneri - O Nás

Partneri

JUDr. Erika Beňováadvokátka

Škultétyho 2, 040 01 Košice


JUDr. Daniela Tarhajováadvokátka

Mlynárska 19, 040 01 Košice


JUDr. Dušan Hudákadvokát

Štúrova 20, 040 01 Košice

Kontakt

JUDr. Jozef Vaško
Advokát

Advokátska kancelária

Szakkayho 1
040 01 Košice
Slovenská Republika

tel: 055 632 08 45

Mob: 0905 511 426

fax: 055 625 24 65

www.advokatvasko.eu

Odkazy

Slovenská advokátska komora

Ministerstvo spravodlivosti

Obchodný register

Živnostenský register

Súdni exekútori

Notárska komora