Advokát Vaško Advokátska Kancelária Košice

Kontakt

JUDr. Jozef Vaško
Advokát

Advokátska kancelária

zapísaný do zoznamu advokátov SAK pod č. 0604

IČO:
324 740 75

Adresa:
Szakkayho 1
040 01 Košice
Slovenská Republika

Tel:
00421 55 632 08 45

Mob:
00421 905 511 426

Fax:
00421 55 625 24 65

E-mail:

Web:
www.advokatvasko.euOdpoveď potvrdí, že nie ste spam.


Ako sa k nám dostanete?

Kontakt

JUDr. Jozef Vaško
Advokát

Advokátska kancelária

Szakkayho 1
040 01 Košice
Slovenská Republika

tel: 055 632 08 45

Mob: 0905 511 426

fax: 055 625 24 65

www.advokatvasko.eu

Odkazy

Slovenská advokátska komora

Ministerstvo spravodlivosti

Obchodný register

Živnostenský register

Súdni exekútori

Notárska komora